TERVEYSKAUPPA SYLI(APUTOIMINIMI TERVEYSKAUPPA ECORELLA) VERKKOKAUPAN ASIAKASREKISTERI, REKISTERISELOSTE, Henkilötietolaki (523/99)10§

Laatimispäivämäärä: 1.9.2019

1. Rekisterinpitäjä

Terveyskauppa Syli Oy(aputoiminimi Terveyskauppa Ecorella, Tervasharjunkatu 1, 45720 Kuusankoski

2. Rekisteriasioista vastaava

Terveyskauppa Syli Oy(aputoiminimi Terveyskauppa Ecorella)
Y-tunnus: 3009525-8
Tervasharjunkatu 1
45720 Kuusankoski

3. Rekisterin nimi

Terveyskauppa Sylin verkkokaupan asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Terveyskauppa Sylin verkkokaupan asiakasrekisterin henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen sekä markkinointitarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:

nimi
osoite
puhelinnumero
sähköpostiosoite


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi Terveyskauppa Sylin verkkokaupan asiakkaista ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa rekisteröityessään verkkokaupan asiakkaaksi.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Terveyskauppa Sylin verkkokaupan asiakkaiden yhteistiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.


9. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

11. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.